Redactie HB - SHWL

Ga naar de inhoud

Redactie HB

Bestuur
De Stichting Huurdersraad Wonen Limburg geeft iedere twee maanden een Huurdersblad uit met de titel, het Huurdersbelang.
Dit blad bestaat uit informatie die vooral bestemd is voor alle huurders van Wonen Limburg die zijn aangesloten bij de vier Huurders Organisaties.
Alle artikelen in dit blad hebben betrekking op situaties die dus van belang zijn voor de huurders

Ook u als huurder kunt een artikel insturen om dit te plaatsen in het blad.
Stuur kopij in voor 14 september 2020 naar het mail adres:   secretariaat@shmlweert.nl.
De redactie bekijkt uw inzending kritisch en zal dat zonodig, aangepast, plaatsen in de uitgave die begin oktober 2020 uit zal komen.
Wij wensen u hiermee veel succes.
De redactie van het Huurdesbelang bestaat op dit moment uit:
         
Leon Bouwels        Frans van Vugt        Ton Doensen
SHML Weert           SHMR Roermond    SHML Weert

Inzenden kopij:    secretariaat@shmlweert.nl
Datum:                   uiterlijk 15 maart 2021 voor nr 4.
Foto's:                      in jpg bestand.
teksten:                   in Word of Excel bestand

               uitgave nr.2
            voorbeeld Huurdersbelang
Copyright2020@shwl
INFO
secretariaat: Jen Steijvers
telefoon 06-52342374
email:jen.steijvers@huurdersraad-wl.nl
S.H.W.L.
Terug naar de inhoud