HVNL - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud
               
Uiteraard is het een goed recht van huurders om bezwaar te maken tegen een huurverhoging, echter er kan er alleen bezwaar worden gemaakt als een verhuurder zich niet aan de regels houdt.
Wonen Limburg stelt haar huurders centraal en houdt zich om die reden dan ook aan de regels die vanuit de overheid worden opgelegd, dus ook aan de regels die worden opgelegd voor het doorvoeren van huurverhogingen. Wettelijk is bepaald dat de huur voor een sociale huurwoning vanaf 1 juli 2022 mag worden verhoogd met 2,3% bij een (kale) huurprijs van € 300,- of meer per maand. Deze huurverhoging is niet afhankelijk van het inkomen van een huurder.
Hoewel niet relevant voor het mogen doorvoeren van deze huurverhoging, is deze verhoging ook besproken in de Huurdersraad en heeft de Huurdersraad positief geadviseerd over de huurverhoging. Ook de Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft, toen zij nog participeerde in de gesprekken rond de prestatieafspraken met de gemeente Venray, gemeente Peel en Maas en gemeente Horst aan de Maas, schriftelijk verklaard overeenstemming te hebben bereikt over de prestatieafspraken 2022, waarin onder meer de huurverhoging vanaf 1 juli 2022 is opgenomen.  
Wij betreuren het ten zeerste dat bij u de verwachting wordt gewekt dat het zinvol is om bezwaar te maken tegen de huurverhoging, omdat bij u de indruk is gewekt dat de Huurdersvereniging Noord-Limburg niet betrokken zou zijn bij de huurverhoging van 2,3%.
Wilt u weten in welke gevallen u wel bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging? Vraag dan na bij Wonen Limburg.
CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-28313902
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud