Huurdersraad - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud

 Huurdersraad Wonen Limburg.

De Huurdersraad Wonen Limburg is opgericht in 2015 ingevolge de Woonwet 2015
die door Minister Blok is ingesteld en waar de huurderscorporaties mee tellen in het woningbesluit.
De Huurdersraad bestaat momenteel uit 10 leden.
De voorzitter en de secretaris worden onafhankelijk gekozen en de leden
worden aangesteld door de huurdersbelangencorporaties in Limburg.
Er zijn momenteel 3 Huurderscoporaties, te weten SHZL Zuid Limburg
SHMR Roermond en SHML uit Weert.
Iedere huurderscorporaties zorgt voor twee leden in de Huurdersraad.
CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-28313902
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud