Afscheid - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud
Afscheid Bestuursleden Huurdersraad.

Wilma de Bakker SHML Weert                          Marcel Jagt SHZL Zuid Limburg                   
Afscheid op 1 febr.2020               Afscheid 14 febr.2020   
Zij heeft op 1 februari 2020 afscheid                 Tijdens een mooie receptie heeft Marcel afscheid
genomen van de Huurdersraad WL                genomen, waar hij een groot aantal jaren actief was
na een periode van 3,5 jaar. De                          zelfs als vice voorzitter. Wij wensen hem veel succes
Huurdersraad bedankt haar voor haar            in het verdere leven.
tomeloze inzet  

Jan Pieters HVNL Noord Limburg                     Annelies Franssen SHZL Zuid Limburg

Eind mei 2019 nam Jan Pieters afscheid.         Op 14 februari 2020 werd ook van Annelies afscheid genomen.
Jan was als voorzitter van HVNL vanaf              Een prachtige afscheidsreceptie werd haar aangeboden.
medio 2017 lid van de Huurdersraad. Op          Zij heeft meer dan 25 jaar met toomloze inzet gewerkt voor
eigen initiatief heeft hij hetb lidmaatschap     SHZL en zelfs als vice voorzitter. Ook Annelies bedankt
neergelegd en heeft besloten te danken         voor je enorme inzet voor SHZL, maar ook voor alle huurders.
voor deze functie. Jan , bedankt voor je            Wij wensen je veel goede gezondheid toe, samen met je man.
bijdrage aan het werk van de Huurdersraad   Bedankt.
CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-52342374
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud