Advies - Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
S.H.W.L.
Ga naar de inhoud

Advies

Advies
Advies geven


Onze Huurders Organisaties geven advies als Wonen Limburg panden aankoop.
Dit advies is zeer belangrijk en wordt gegeven door de Huurders Organisatie
waaronder de aankoop valt.
Verder wordt advies gegeven als we praten over:
* Duurzaamheid en visie
* Huurbeleid
* huurverhoging

De Huurdersraad heeft hierin een zeer belangrijke stem.

Terug naar de inhoud