Huurdersraad Wonen Limburg

Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
Ga naar de inhoud
Stichting Huurdersraad
    Wonen Limburg
         Willem II Singel 25,
         6041HP Roermond


        
Welkom op onze Website

U  mening doet er toe.
We werken graag samen om plezierig te wonen.
Wij vinden uw mening erg belangrijk.
Wilt U meer weten, wie we zijn?   lees meer


Wonen LimburgWonen Limburg is de coorperatie met 27000 huurders.
Onze Stichting komt op voor al die huurders
Wilt u meer weten over Wonen Iimburg, kijk dan op
hun website op www.wonenlimburg.nl.Advies

1. Bij aankoop
2.Bij Duurzaamheid
3.Bij Betaalbaarheid
4.Bij zelfstandig aangebrachte Voorzieningen
5.Bij Woonwagenbeleid
6.Bij advies geven over projecten die worden aangekocht.

Juridisch advies
Schrijf ons!!

CopyrightSHWL2021
Bel ons
06-52342374
Email: info@huurdersraad-wl.nl
Terug naar de inhoud