Woningwet - Huurdersraad Wonen Limburg

Ga naar de inhoud

Woningwet

Het ministerie van BZK heeft alle aanpassingen in de wetgeving op een rijtje staan op haar website over de Woningwet.

Belangrijkste wijzigingen

Corporaties mogen onder voorwaarden diensten (administratie of bedrijfsvoering) leveren aan verbonden ondernemingen, stichtingen, verenigingen en huurdersorganisaties. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het BTIV.
Corporaties mogen weer onderling collegiale financiering verstrekken.
Corporaties mogen onder voorwaarden panden van derden (bijvoorbeeld van de gemeente) onderhouden, verbouwen en verhuren. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het BTIV.
Wijzigingen in visitatie.
Verenigingen
De Veegwet introduceert specifiek voor woningbouwverenigingen een bevoegdheid voor de ledenvergadering: die mag voortaan advies uitbrengen bij goedkeuringsbesluiten door de raad van commissarissen. Verenigingen vinden deze nieuwe bepalingen echter niet werkbaar. Aedes is samen met de VTW en een aantal verenigingen in overleg met de het ministerie en de Autoriteit woningcorporaties om, zolang de wet op dit punt nog niet is aangepast, te komen tot een zo werkbaar mogelijke praktijk.
Terug naar de inhoud