Huurdersraad

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

             Dit is de website van de
Stichting Huurdersraad Wonen Limburg.

In de Huurdersraad hebben van elke Huurdersorganisatie die is aangesloten, drie leden zitting in het bestuur. U ziet verder op deze website wie dat zijn en u leest hier meer over.

Implementatie van de Woningwet in 2017
woensdag 8 februari 2017
Met het doorlopen van de eerste volledige cyclus prestatieafspraken, het eerste jaar van passend toewijzen, de indeling van regionale werkgebieden’ en het indienen van de scheidingsplannen DAEB/ niet-DAEB  was 2016 een druk implementatiejaar voor huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties. Inmiddels zijn de woningmarktregio’s vastgesteld, hebben corporaties hun voorlopige scheidings- en splitsingsvoorstellen ingeleverd, voorzien van zienswijzen van gemeenten en huurders, en liggen er op veel plekken in het land tripartiete prestatieafspraken over de volkshuisvestingsplannen voor de komende paar jaar.

De vier Huurdersorganisatie die tot de Huurdersraad behoren.
   lees meer        
      
                  lees meer

               lees meer
               

  lees meer       

Het  laatste Nieuws

Op maandag 28 augustus 2017 , na de vakantie. is er een bijeenkomst van de fincom te Roermond


copyright@2017
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu