samen bouwen aan prettig huren

Samen met WonenLimburg bepaalt de Huurdersraad de beleidsrichting.

Jaarverslag 2016 

Wonen limburg beperkt huurverhoging

gezamenlijkoverleghuurders

huurdersraad15

Nieuwe Huurdersraad Wonen Limburg 

het laatste nieuws

Op  maandag 4 juli hebben wij een vooroverleg met het bestuur van de Huurderraad, daarna hebben wij een vergadering op bestuurlijk niveau met het Bestuur van Wonen Limburg. De aanvang van het overleg...

 

facebook                         

woningwet 2015

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaal baar kunnen wonen.

Samen met gemeenten en huurders vertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.

Elders op deze website vindt u een overzicht van belangrijke documenten, zoals de wettekst, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en de bijbehorende regeling.

Lees meer..

tweets