Huurdersraad Wonen Limburg

Ga naar de inhoud
Welkom
Welkom op onze website. U mening doet er toe ! We werken graag samen om plezierig te wonen Wij vinden uw mening belangrijk.
Wilt u weten wie wij zijn .......> lees meer
ADVIES

Onze Huurders Organisaties geven advies
aan Wonen Limburg op allerlei gebieden.
Bij aankoop woningen
Bij Duurzaamheid
Bij Betaalbaarheid
Bij Zelfstandig aangebrachte
    voorzieningen
Bij woonwagenbeleid
AVG Wet
Sinds mei 2018 hebben we allemaal te maken met de nieuwe AVG Wet, Wat dat inhoudt voor ons.....> lees meer
 
                                             Roermond
De Stichting Huurdersraad Wonen Limburg werkt samen met vier
Huurders Organisaties:

Stichting Huurdersbelangen Maas en Roer  
Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg
Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg   
Huurdersvereniging Noord Limburg           
Woningwet
Het ministerie van BZK heeft alle aanpassingen in de wetgeving op een rijtje staan op haar website over de Woningwet.....

Terug naar de inhoud