Huurdersraad Wonen Limburg

Ga naar de inhoud
Welkom
Welkom op onze website. U mening doet er toe ! We werken graag samen om plezierig te wonen Wij vinden uw mening belangrijk.
Wilt u weten wie wij zijn .......> lees meer
                    
Samenwerking
Wij werken samen met de vier Huurders Organisaties om zo samen te zorgen voor een goed produkt........> lees meer
Advies
Onze Huurders Organisaties geven advies als Wonen Limburg panden aankoop .... > lees meer

Gegeven advies duurzaamheidsvisie...   > lees meer    
Gegeven advies dienstverleningsvisie ...> lees meer
Gegevens advies ZAV Beleid.................> lees meer
Gegevens advies Woonwagenbeleid..... > lees meer
Woningwet
Het ministerie van BZK heeft alle aanpassingen in de wetgeving op een rijtje staan op haar website over de Woningwet.....

AVG Wet
Sinds mei 2018 hebben we allemaal te maken met de nieuwe AVG Wet, Wat dat inhoudt voor ons.....> lees meer
Terug naar de inhoud