AVG Wet - Huurdersraad Wonen Limburg

Ga naar de inhoud

AVG Wet

Op 25 mei 2018 is de nieuwe AVG Wet in gegaan. Dat houdt in, dat iedere organisatie zeer nauwkeurig moet omgaan met gegevens van anderen. Dat is beslist door de Europese Unie.
Wij als Huurdersraad moeten dus toestemming vragen en krijgen voor toezending van email met daarin alle nieuws wat betrekking heeft op onze Stichting.
Wanneer we u toestemming niet hebben, zullen wij u daarom vragen.
Geen toestemming betekent geen emails.
Terug naar de inhoud